Εγχειρίδια, Οδηγοί Διαδικασιών, Φυλλάδια ΑΑΔΕ

http://elib.aade.gr/elib/search?s=&thematic=infomt

Ενδεικτικά περιεχόμενα :

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων – Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Σεπτέμβριος 2020
Τύπος εγγράφου: ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ημ/νία Έκδοσης: 17/09/2020

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
Τύπος εγγράφου: ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ημ/νία Έκδοσης: 21/07/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1060021 ΕΞ 2020/2020 – Έκδοση του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Μαΐου 2020.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1060004 ΕΞ 2020/2020 – Έκδοση του «Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», Μαΐου 2020.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1049376 ΕΞ 2020/2020 – «Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Απριλίου 2020».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/05/2020

Λοιπά έγγραφα 3/2020 – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕΛΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ , ΜΑΪΟΥ 2020
Τύπος εγγράφου: ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ημ/νία Έκδοσης: 01/05/2020

Leave A Comment