Φοροδοξίες 25.10.2020

Λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι που θα λάβουν μερίσματα που διανέμονται με απόφαση εντός του 2020 σε σχέση με το 2021. Με την πολυαναμενόμενη τροπολογία για την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που βρίσκεται υπό ψήφιση, δίνεται ένα κίνητρο στις επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν κέρδη ή έχουν κέρδη εις νέον που δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί […]

Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2019 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και Αρείου Πάγου (ΑΠ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ

Ε.2160_2020Download