Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Βάσει του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148/31-07-2020) προστίθενται στον ΚΦΔ τα άρθρα 54Ε & 54ΣΤ τα οποία προβλέπουν τα εξής : Άρθρο 54Ε Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ 1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του […]