Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2019 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και Αρείου Πάγου (ΑΠ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ

Ε.2160_2020Download

Εγχειρίδια, Οδηγοί Διαδικασιών, Φυλλάδια ΑΑΔΕ

http://elib.aade.gr/elib/search?s=&thematic=infomt Ενδεικτικά περιεχόμενα : Εγχειρίδιο Ερωτήσεων – Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Σεπτέμβριος 2020Τύπος εγγράφου: ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ημ/νία Έκδοσης: 17/09/2020 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020Τύπος εγγράφου: ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ημ/νία Έκδοσης: 21/07/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1060021 ΕΞ 2020/2020 – Έκδοση του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων[…..]