ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η φοροτεχνική συμβουλευτική αποτελεί, κατ' ουσία, επένδυση της επιχείρησης στην ``ασφάλειά`` της έναντι των φορολογικών αρχών.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο έγκαιρος και μεσο-μακροχρόνιος καθορισμός της ``στρατηγικής`` στο φορολογικό πεδίο εξασφαλίζει το ελάχιστο δυνατό φορολογικό κόστος, πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας επιβάλει την συστηματική παρακολούθηση της διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου, καθώς και της μετέπειτα διαδικασίας, προς εξασφάλιση του δίκαιου χειρισμού της επιχείρησης από τις φορολογικές αρχές.
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η ευδοκίμηση της ενδικοφανούς προσφυγής απαλλάσσει την επιχείρηση σε (σχετικά) σύντομο χρονικό διάστημα (το πολύ 6 μηνών) από αμφισβητούμενα φορολογικά βάρη και ξεκαθαρίζει το φορολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Η τακτική επίβλεψη εξασφαλίζει την έγκαιρη προσαρμογή στις συχνές αλλαγές όλου του φάσματος της επιχειρηματικής νομοθεσίας (φορολογικό, εμπορικό, ασφαλιστικό, εργατικό πλαίσιο)
ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Τήρηση βιβλίων με ταυτόχρονη προετοιμασία των δηλωτικών υποχρεώσεων και έγκαιρη ενημέρωση περί των φορολογικών μεγεθών για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ο καθορισμός τυποποιημένων διαδικασιών προφυλάσσει από λάθη και αποτελεί την καλύτερη λύση για την διαχείριση της γνώσης και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης. Επίσης, εξασφαλίζει ομαλές μεταβάσεις σε περίπτωση αλλαγών των προσώπων του λογιστηρίου.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δομικές αλλαγές στις επιχειρήσεις πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο του φορολογικού σχεδιασμού και της πρόληψης.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι μετατροπές - συγχωνεύσεις προϋποθέτουν εμπειρία στην σύνθεση των νομοθεσιών που εμπλέκονται επί του αντικειμένου αυτού, όπως νομοθεσία εταιρικών μετασχηματισμών, φορολογικά κίνητρα, φορολογία εισοδήματος, εταιρική νομοθεσία και εργατική νομοθεσία.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Η εκκαθάριση - λύση μίας επιχείρησης πολλές φορές κρύβει πτυχές οι οποίες έχουν δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη και απαιτείται ανάλυση των δεδομένων και σχεδιασμός για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τα θέματα του εταιρικού δικαίου εμπλέκονται πάντα με το φορολογικό δίκαιο, προϋπόθεση που πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη κατά την ρύθμιση των θεμάτων μεταξύ των εταίρων, μετόχων κλπ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CASH FLOW
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί τις επιχειρήσεις. Η φράση ``έχουμε κέρδη αλλά δεν έχουμε λεφτά`` ακούγεται καθημερινά.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Για να εφαρμοστούν οι μέθοδοι της οικονομικής επιστήμης περί business valuation πρέπει τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα, οπότε ουσιαστικά μιλάμε πρώτα για έλεγχο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η πρόβλεψη του μέλλοντος μίας επιχείρησης είναι θέμα που εκτείνεται πολύ πιο πέρα από την σύνταξη ενός copy/paste business plan.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων εφαρμογής της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας προϋποθέτει εξειδίκευση και δυνατότητα ορθής και ταχείας διεκπεραίωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μέσω email, τηλεφώνου, φαξ ή στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω της online φόρμας.

Τελευταία άρθα

Σχετικά άρθρα και ανακοινώσεις.

Ο ΔΕΛ Η 1130255 ΕΞ 2020-11-05

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών παραγραφής». Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 72 του ν.4174/2013, με τις οποίες ρυθμίζεται το ζήτημα του χρόνου παραγραφής χρήσεων, περιόδων, υποθέσεων και φορολογικών υποχρεώσεων πριν την, κατά […]

Read More
"δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· μέτρον καλόν, πεπιεσμένον καὶ σεσαλευμένον καὶ ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν· τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ᾧ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν" (Λουκ.6,38)